Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

SPORTBEDRIJF ORGANISEERT EEN CURSUS VOOR CREATIEF BESTUREN (WELKOM OP DE CLUB)

27-03-2018

In vervolg op de bijeenkomst tijdens het Zaans Sportcongres organiseert Sportbedrijf Zaanstad in samenwerking met Start2Create een cursus Creatief Besturen. Met Creatief Besturen krijgen bestuurders creatieve tools aangereikt en leren zij hoe zij die in hun bestuursfunctie op de club kunnen toepassen, bijvoorbeeld bij het werven en behouden van nieuwe leden.

Locatie: het Topsportcentrum, Wezelstraat 7, 1541 LZ Koog aan de Zaan
Data: woensdag 23 mei en donderdag 7 juni 2018
Tijdstip: 19.00-22.00 uur 

Het vertrekpunt van de cursus is dat bestuurders leren om ideeën en plannen uit de mensen van de club op te halen en deze concreet te maken. Bestuurders krijgen tools in handen om hun communicatie en beleidsvorming anders vorm te geven. Na afloop van de cursus weten de deelnemers onder meer weerstand binnen de vereniging op te sporen en betrokkenheid bij leden te creëren.

Deelnemers leren tijdens de cursusavonden welke (circa 25) creatieve hulpmiddelen er zijn om binnen een vereniging toe te passen. Met 5 of 6 daarvan gaan zij ook daadwerkelijk aan de slag tijdens de cursus. Na een inventarisatie van de vraagstukken gaan zij aan de slag met gerichte oefeningen om de tools te leren en ze toe te passen. De hulpmiddelen zijn er op gericht cirkeldenken te doorbreken door zaken op een niet traditionele wijze te benaderen en vooral absurd te denken.

De tools en bijbehorende oefeningen geven naast positieve energie vooral nieuwe inzichten om vraagstukken anders aan te vliegen. 

Beoogd effect:

  • Bewustwording van het belang van contact maken en daar gericht communicatietools voor kunnen inzetten
  • Cirkeldenken ook bij anderen kunnen doorbreken d.m.v. creatieve oefeningen
  • Vergaderingen, brainstormsessies en andere bijeenkomsten op de club anders en effectiever kunnen inrichten
  • Betrokkenheid onder leden, vrijwilligers, trainers, ouders etc. vergroten
  • Praktische, concrete ideeën uitwerken op de club en daarmee kunnen experimenteren
  • Creatief Besturen kunnen toepassen op allerlei inhoudelijke vraagstukken
  • De tools oefenen op zowel de eigen club als bij andere clubs in de gemeente Zaanstad, zodat Creatief Besturen kan worden doorgegeven binnen de Zaanstreek

Bereik en lange termijn effect

Bestuurders leren hun rol en communicatie anders in te richten om doelen te bereiken. Daarnaast is het doel om kruisbestuiving plaats te laten vinden tussen 140 verenigingen in Zaanstad. De getrainde bestuurders kunnen (de komende jaren) de tools ook op andere clubs gaan inzetten, waardoor zij niet alleen zelf beter leren omgaan met de hulpmiddelen, maar ook andere clubs in beweging kunnen zetten (sneeuwbaleffect). Bijkomend voordeel is dat clubs kennis kunnen gaan delen en samen op zoek gaan naar oplossingen.

Geprikkeld? Meld u dan aan voor deze gratis cursus Creatief Besturen via a.breedijk@sportbedrijfzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten