Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Algemene Voorwaarden

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Sportbedrijf Zaanstad deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Sportbedrijf Zaanstad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.
Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Sportbedrijf Zaanstad of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Sportbedrijf Zaanstad is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.sportbedrijfzaanstad.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

E-mail Disclaimer
De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de er boven genoemde geadresseerde(n). Het is vertrouwelijk en auteursrechtelijk beschermd. Indien iemand een bericht onterecht heeft ontvangen, dan wordt diegene vriendelijk verzocht om de afzender in te lichten en het bericht (en eventuele bijlagen) te verwijderen zonder deze informatie te lezen of op enigerlei wijze op te slaan. Een juiste en veilige overbrenging van dit e-mailbericht kan niet worden gegarandeerd.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten