Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Veilig Sportklimaat: de voorbereidingsfase

20-05-2019

Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Landelijk komen echter misstanden aan het licht. In Zaanstad hebben we hier aandacht voor. Het gaat hierbij onder andere om aandacht voor ongewenste intimidatie, pesten en discriminatie. Sportbedrijf Zaanstad wil graag goed gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aanpakken. Het implementeren van een Veilig sportklimaat beleid bij sportverenigingen, is onder te verdelen in drie fases: voorbereidingsfase, implementatiefase en de evaluatiefase. Deze maand is er aandacht voor de voorbereidingsfase.

Voorbereidingsfase

 1. Doelen van veilig sportklimaat

  Een vereniging, die zich committeert aan een veilig sportklimaat, zorgt voor een positieve, sportieve en respectvolle sport- en samenwerkomgeving voor bestuurders, vrijwilligers, sporters en bezoekers.

 2. Organisatie en borging

  Hoe wil de vereniging dit thema oppakken? Dit kan door werkgroep veilig sportklimaat op te richten die zich verdiept in het thema en bekijkt op welke manier de sportvereniging hieraan invulling kan geven.

 3. Stellen van prioriteiten en koppelen aan tijdspad

  Een veilig sportklimaat is breed en het is aan de vereniging om te bepalen aan welke maatregelen prioriteit wordt gegeven. De maatregelen die vrijwel altijd in het (sociaal) veilig sportklimaat terugkomen zijn:
  a. Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  b. Opstellen en ondertekenen van gedragscode door vrijwilligers
  c. Opstellen aannamebeleid voor vrijwilligers
  d. Aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon
  e. Opstellen van omgangsregels/verenigingsregels.Werk, na het bepalen van de volgorde van prioriteiten, uit hoe ieder punt aangepakt wordt, wie hiervoor verantwoordelijk is en binnen welk tijdspad het wordt opgepakt.

 4. Creëer draagvlak bij bestuur, vrijwilligers, sporters en bezoekers

  Als er besloten is wat en hoe de aanpak is, dan is het belangrijk om hier draagvlak voor te creëren, in eerste instantie binnen het bestuur.

Heeft u een goed voorbeeld van een Veilig Sportklimaat beleid bij uw vereniging of wilt u meer informatie/promotiemateriaal over het Veilig Sportklimaat? Neem dan contact op met verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten