Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Zaanse Lente Experience

Tips & Adviezen

  • Indien er bij een activiteit staat aangegeven dat deze voor in de gymzaal is, dan dient deze aan het begin van het nieuwe schooljaar door de school te worden gereserveerd bij onze verhuurafdeling. Telefoonnummer 075-653 99 79 of emailadres verhuur@sportbedrijfzaanstad.nl. Dit om teleurstelling te voorkomen als blijkt dat de gymzaal al gereserveerd is door iemand anders. De speelzaal is voor de veel activiteiten niet geschikt.
  • Wij adviseren om te starten met de naschoolse activiteiten ten minste één week nadat het schooljaar is begonnen. Zo is er eerst de mogelijkheid om op te starten en de activiteiten te kunnen promoten. Uitgezonderd hierop zijn Spelen op het plein en Mini-Dam-tot-Dam-loop.
  • Uit ervaring is gebleken dat een lessenreeks met 6 (á 8) lessen voldoende is. Hiermee kunnen goed opbouwende lessen worden gegeven en zijn de kosten voor de meeste ouders te overzien. Ook kan er eventueel een les verschoven worden indien er een les tussenuit valt door bijvoorbeeld ziekte of studiedag. De lessenreeks past zo ook prima tussen de vakanties in. Dit geldt niet voor Spelen op het schoolplein. Deze lessen kunnen het gehele schooljaar aan worden geboden.
  • Het is mogelijk om een extra uur naast deze 6 lessen (dus 7 uren) aan te vragen voor een promotie les. Deze les door de sportdocent kan na schooltijd plaatsvinden. Dit kan door middel van een vrije inloop of tijdens een gymles/schooluur of door het rondgaan van de klassen.
  • In GRAS kan worden aangegeven bij wie de sportdocent zich kan aanmelden op school en dus de contactpersoon is. Ook voor na afloop van de les als er kinderen wachten op ouders en de sportdocent verder met naar een volgende activiteit. Hier kan ook een telefoonnummer van de contactpersoon worden vermeld en of er eventueel een sleutel nodig is voor de gymzaal.
  • Bij iedere activiteit kunnen alle exacte data en lestijden worden genoteerd in GRAS. Hierdoor worden studiedagen al gefilterd zodat er een juiste einddatum is van de activiteit en er geen les verschoven hoeft te worden. Eventuele wijzigingen in GRAS (data, tijdstip, locatie etc.) worden niet automatisch gemeld dus graag deze per email of telefonisch doorgeven om misverstanden te voorkomen.
  • Bij alle activiteiten staan de doelgroepen vermeld. We adviseren de activiteiten zoveel mogelijk te splitsen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Dit is prettiger voor de kinderen in verband met uitleg en uitvoering. Bij sommige activiteiten is het wel mogelijk om bijvoorbeeld middenbouw en bovenbouw deels samen te voegen (bijvoorbeeld groep 5 t/m 8). Twijfel? We adviseren graag!
  • Ouders komen graag kijken bij de lessen van hun kinderen. Echter is de ervaring dat de lessen dan vaak anders verlopen. Daarom kunnen ouders eventueel bij de eerste les het eerste kwartier komen kijken bij hun kind. En ook bij de laatste les het laatste kwartier voor bijvoorbeeld een voorstelling of te laten zien wat ze geleerd hebben. Hierdoor is de meeste rust tijdens de lessen voor zowel de kinderen als de docent.
  • Toch een annulering van een activiteit in verband met weinig tot geen animo ondanks diverse promotie? Laat het weten en wellicht kunnen we samen kijken naar een andere activiteit en/of doelgroep!
  • Bij diverse activiteiten staat vermeld dat een zwemdiploma verplicht is. Mocht een kind om budgettaire redenen niet in het bezit zijn van de benodigde diploma’s, attendeer de ouders dan op de mogelijkheden die Meedoen Zaanstad biedt. www.meedoenzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten