Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

30-09-2020

Nieuwe regeling voor tegemoetkoming van sportclubs bekendgemaakt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) gepubliceerd. Hieronder staat de belangrijkste informatie over deze regeling. Lees verder op de website

Het doel van de nieuwe regeling – een verbeterde versie van de nu ingetrokken Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) – is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Er is een budget van € 44,5 miljoen beschikbaar.

In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Binnen de regeling wordt gewerkt met twee categorieën amateursportorganisaties:

  • amateursportorganisatie categorie A: amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan € 500 en minder dan € 4000;
  • amateursportorganisatie categorie B: amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van minimaal € 8000 na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) of de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL).

De hoogte van de tegemoetkoming voor een amateursportorganisatie categorie A is afhankelijk van haar doorlopende lasten in periode 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020) of periode 2 (1 juni 2020 tot 1 september 2020) en bedraagt:

  • bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1.500: € 1.500;
  • bij doorlopende lasten van € 1.501 t/m € 2.500: € 2.500;
  • bij doorlopende lasten van € 2.501 t/m € 3.999: € 3.500.

De hoogte van de tegemoetkoming voor een amateursportorganisatie categorie B is afhankelijk van haar doorlopende lasten in periode 1 of periode 2 na aftrek van de ontvangen tegemoetkoming of subsidie op grond van de TOGS en de TVL en bedraagt:

  • bij doorlopende lasten van € 8.000 t/m € 13.999: € 4.000;
  • bij doorlopende lasten van € 14.000 t/m € 19.999: € 5.000;
  • bij doorlopende lasten van € 20.000 en hoger: € 6.000.

In de regeling staat dat aanvragen kunnen worden ingediend van 15 september tot en met 4 oktober 2020. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) maakte vorige week echter al bekend dat de aanvraagperiode is verschoven naar 22 september tot en met 11 oktober 2020.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten