Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Zaanse Lente Experience

Subsidie verduurzaming sportaccommodatie

05-01-2018

Sportverenigingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal zes miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS).

Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van dertig procent op de materiaalkosten indien er wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.

Groot succes in 2016 en 2017

Voor deze subsidieregeling was in 2016 en 2017 veel belangstelling. Na de openstelling was in beide jaren het beschikbare budget snel overvraagd. Het merendeel van de aanvragen had betrekking op investeringen in ledverlichting en zonnepanelen. Dit kan niet los worden gezien van de beperkte terugverdientijd van deze investeringen. Deze terugverdientijd is onder meer afhankelijk van het type investering en het gebruik door de sportorganisaties. In de regel ligt de termijn tussen de 8 en 11 jaar. Terwijl de investeringen over het algemeen een levensduur van meer dan 20 jaar hebben. Ook ziet Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) dat veelal een combinatie wordt gemaakt met een andere subsidieregeling (SDE-regeling).

Energiescan en bancair lenen

Nagenoeg iedere vereniging die een aanvraag doet, heeft een energiescan laten uitvoeren die als basis wordt gebruikt voor de uit te voeren investeringen. Voor de betreffende verenigingen betekent dit niet alleen een op maat gemaakt advies, maar kunnen ze daarnaast in aanmerking komen voor een additionele subsidie van vijfhonderd euro, wanneer geïnvesteerd wordt in één van de in het rapport opgenomen maatregelen.

Ondersteuning vanuit Sportbedrijf Zaanstad

Clubs die hulp nodig hebben bij het aanvraag van subsidie kunnen contact opnemen met Ad Breedijk, verenigingsondersteuner Sportbedrijf Zaanstad, via a.breedijk@sportbedrijfzaanstad.nl 

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten