Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Per 1 juli: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

16-04-2021

NIEUWE WET IN HET KORT
Vanaf 1 juli treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR heeft vooral betrekking op aansprakelijkheid van het bestuur, stemrecht en tegenstrijdige belangen. Besturen moeten een aantal zaken goed afspreken en regelen over stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur. Veel gemaakte afspraken moeten statutair via de notaris vastgelegd gaan worden. De wet heeft het professionaliseren van verenigingen en stichtingen als doel.

Er zijn twee acties voor sportverenigingen
Ten eerste: het intern delen van de nieuwe kennis, zodat bestuurders aan wet kunnen voldoen.
Ten tweede: het aanpassen van statuten of interne reglementen. Een aantal zaken gaan veranderen. Hieronder staan de belangrijkste punten in het kort:

  • In de WBTR is sprake van een persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid. Een toelichting hierop staat op: Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders pijnpunt in de nieuwe wet – WBTR-programma
  • De statuten moeten een regeling gaan bevatten bij tijdelijke afwezigheid of een vacature van álle bestuurders van de vereniging.
  • Een bestuurder mag niet deelnemen aan de besluitvorming als hij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de sportvereniging.
  • Eén bestuurder van een sportvereniging kan nooit meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders bij elkaar.

Kijk voor meer informatie op: https://wbtr.nl/

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten