Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Zaanse Lente Experience

Sportbedrijf Zaanstad organiseert gratis informatiebijeenkomsten AVG

29-05-2018

Sportbedrijf Zaanstad organiseert twee gratis informatiebijeenkomsten over de nieuwe privacywetgeving (AVG). Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 19 en 26 juni vanaf 19.30-21.45 uur.

Locatie 19 juni: Sporthal Zaandam Zuid, De Weer 26, 1504 AH Zaandam

Locatie 26 juni: Zwembad de Crommenije, Rosariumpark 1, 1561 TV Krommenie

Nieuwsgierig? Meld u dan direct aan voor deze twee gratis AVG-bijeenkomsten. Geef u op bij Ad Breedijk (verenigingsondersteuner), en laat weten welke avond u aanwezig bent: a.breedijk@sportbedrijfzaanstad.nl.

Vanaf 25 mei jl. is deze nieuwe privacywet van toepassing en ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen. Maar nog maar weinig verenigingen zijn er echt actief mee bezig. Het is dan ook een complex vraagstuk voor een vrijwilligersorganisatie. Toch is het van groot belang dat ook zij op de hoogte van de privacyregels zijn en daarnaar handelen. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Achtergrond

De nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft een tweeledig doel:

  • Bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt.
  • Meer verplichtingen voor alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.

De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er bijvoorbeeld een datalek heeft plaatsgevonden of procedures niet juist opgevolgd worden.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft Multitask ICT uitleg over de volgende onderwerpen:

  1. De AVG-bewustwording
  2. Het AVG-plan
  3. De AVG aanpak

Er wordt uitgelegd waar het nu specifiek om gaat bij de AVG en waarom het tijd is voor een aanpassing in de privacywetgeving. Verder wordt er aandacht besteed aan wat er is veranderd met de nieuwe wetgeving; wat mag nog wel en hoe moet je dan doen. Wat is nu belangrijk.

Er is aandacht voor veiligheid (laptops, usb-sticks, netwerk, wachtwoorden, Wifi, data, back-up), e-mail, papieren dossiers, foto’s, geluidsfragmenten, etc. Er is speciale aandacht voor websites die door iedereen van buitenaf kunnen worden gezien.

De aanwezigen ontvangen een certificaat voor het bijwonen van de AVG-informatiebijeenkomst en het inzetten van de eerste stap: de bewustwording.

Ook ontvangen de aanwezigen een informatiepakket van Multitask ICT voor de praktische uitwerking van AVG vragen.

Multitask ICT zal in het kort iets over hun AVG-QuickScan methode vertellen en over het verplichtte verwerkingsregister. Ze vertellen over rollen en AVG-verantwoordelijkheden.

Per avond max 20-25 personen.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten