Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Veilig Sportklimaat: de implementatiefase

09-08-2019

Starten met het Veilig Sportklimaat

Sportbedrijf Zaanstad, gemeente Zaanstad en GGD Zaanstreek-Waterland vinden het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Landelijk komen er echter steeds meer misstanden aan het licht. In Zaanstad hebben we hier aandacht voor. Het gaat hierbij onder andere om aandacht voor ongewenste intimidatie, pesten en discriminatie. Sportbedrijf Zaanstad wil graag goed gedrag stimuleren en ongewenst in en rondom sport aanpakken. Het implementeren van een Veilig sportklimaat beleid bij sportverenigingen, is onder te verdelen in drie fases: voorbereidingsfase, implementatiefase en de evaluatiefase. In de vorige nieuwsbrief is de voorbereidingsfase besproken, in deze nieuwsbrief gaan we in op de implementatiefase.

Implementatiefase

STARTEN:

Dit is waar het allemaal om draait: starten en implementeren! De meeste verenigingen willen meteen aan de slag en resultaat bereiken, toch is het goed om voorgaande stappen eerst goed door te lopen. Noteer in een plan van aanpak doel, doelstelling, doelgroep, planning en verantwoordelijkheden

Op basis van de gestelde prioriteiten en het tijdspad dienen diverse maatregelen geïmplementeerd te worden:

 • Aanvragen VOGSportverenigingen kunnen via een speciale regeling VOG’s gratis aanvragen.
  Via www.gratisvog.nl kan de vereniging worden aangemeld voor de regeling. Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG moet de vereniging aantonen dat het preventief beleid voert op veilig sportklimaat. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een gedragscode. Een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit her verleden van een persoon geen bezwaar voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportverenigingen. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Het aanvragen van een VOG is een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie.
 • Gedragscode
  Beschrijf in de gedragscode per doelgroep gewenst gedrag. Zo ontstaat draagvlak en bewustwording bij iedere doelgroep. De gedragscode is een formeel document waarin beschreven staat hoe vrijwilligers, professionals, binnen de verenigingen dienen om te gaan met diverse doelgroepen. Besteedt hierbij expliciet aandacht aan kwetsbare doelgroepen, zoals
 • Aannamebeleid vrijwilligers
  Het is voor een vereniging nuttig beleid te ontwikkelen voor de aanname van vrijwilligers, zodat het bekend is wie wordt toegelaten op de vereniging. Dit is zeker het geval wanneer de vrijwilliger aan het werk wil gaan met minderjarigen of mensen met een beperking. Heeft de persoon bijvoorbeeld voldoende en aantoonbare kennis en kunde om te werken?
 • Vertrouwenscontactpersoon
  Er kunnen allerlei vormen van ongewenst gedrag plaatsvinden bij de sportvereniging. Denk hierbij aan (seksuele) intimidatie, pesten of (LHBTI) discriminatie. Zorg ervoor dat iedereen weet dat ongewenst gedrag bespreekbaar is en communiceer de weg naar de eigen vertrouwenspersoon of het meldpunt van de GGD.
 • Het opstellen van omgangsregels/ verenigingsregels/ gedragsregels/ huisregels
  Elke vereniging heeft een eigen unieke identiteit, cultuur en uitstraling. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over sportief, positief en respectvol sporten. Het is belangrijk om als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente en sponsoren. Door regels op te stellen en deze duidelijk te tonen, straalt een vereniging krachtige eenheid uit. Benoem hierin expliciet onderwerpen als pesten, (LHBTI) discriminatie, ongewenste intimiteiten en onsportief gedrag. Op deze wijze wordt het veilig sportklimaat onderdeel van de unieke verenigingscultuur.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten