Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Huiselijk geweld, niets doen is geen optie!

Een Veilig Sportklimaat biedt ook ruimte om een vervelende thuissituatie te bespreken. Alles is bespreekbaar! 

Niets doen is geen optie!
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. Het aantal meldingen bij de politie en bij Veilig Thuis neemt jaarlijks toe. Voor gemeente Zaanstad ligt hier, samen met partners, een belangrijke opdracht.

Daarom is een lokaal actieplan opgesteld
Dit plan moet helpen huiselijk geweld eerder en beter in beeld te hebben. Zodat het kan stoppen en duurzaam kan worden opgelost. Het doel is dat slachtoffers, het netwerk, vrijwilligers, inwoners en professionals huiselijk geweld eerder herkennen. Ze kunnen het dan bespreekbaar maken en tot actie overgaan. Het effect is dat mensen meer advies zullen vragen en/of meldingen doen bij Veilig Thuis. Daarmee wordt de problematiek zichtbaar en kunnen we beter en sneller in actie komen.

Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem. Mensen schamen zich of zijn bang om door familie afgewezen te worden. Iemand heeft tot dat moment dus niet het gevoel gehad er iets aan te kunnen of durven doen. Dat is vreselijk, want hoe langer een situatie voortduurt, hoe groter de schade is. Wat we zeker weten, is dat het (bijna) nooit vanzelf stopt. En niets doen is geen optie. Daarom vragen wij ook aan jou om aandacht te hebben voor dit onderwerp. Je leest hier wat je kunt doen.

Het gesprek is aangaan niet eenvoudig
Het bloot leggen van ingesleten geweldspatronen gaat niet vanzelf. Het is nogal wat, om erover te beginnen. Ook bij professionals zie je vaak een aarzeling. In het onderwijs hoor je dat ook: als ik aan de bel trek, dan ben ik het vertrouwen van de ouders kwijt. Ook hulpverleners zijn bang voor de reacties die ze kunnen krijgen. Professionals kunnen altijd collegiaal overleggen.

Hoe maak je het bespreekbaar?
Als je vermoedt dat er een onveilige situatie is? Wuif het niet weg en negeer het niet, maar ga het gesprek aan. Oordeel niet. Houd het bij jezelf en stel open vragen. Zeg dat jij je zorgen maakt. Wie het lastig vindt om er met jou of een instantie over te praten, kan ook anoniem terecht. Zo kun je met Open de Voordeur praten met een ervaringsdeskundigen. Een gesprek starten vraagt om lef. Juist als het om iemand gaat die dichtbij je staat. Laat weten dat je er voor iemand kunt zijn, want dat kan het verschil maken.

Wil je weten wat je kunt doen, kijk dan op Ik zit klem.zaanstad.nl of kijk op www.Hulpapp.nl

Bellen met Veilig thuis voor advies of een melding mag natuurlijk ook. Bel dan: 0800-2000

Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten