Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

WBTR in sneltreinvaart

24-06-2021

Op 1 juli gaat de nieuwe wet in

Reminder: Vanaf 1 juli  treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Ga er als club mee aan de slag. Hieronder staan de belangrijkste zaken op een rij:

 • Belet of ontstentenis
  De statuten moeten een regeling gaan bevatten wat te doen bij belet (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (vacature) van álle bestuurders van de vereniging.
 • Tegenstrijdig belang
  De WBTR bepaalt dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp, als hij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de sportvereniging (en de daaraan verbonden onderneming). Staat nu een andere regeling in de statuten, dan zal deze per 1 juli a.s. niet meer van toepassing zijn.
 • Meervoudig stemrecht
  Een bestuurder van een (sport)vereniging kan nooit meer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Bij veel sportverenigingen is niet afgeweken van de basisregel dat iedere bestuurder één stem heeft. In dat geval hoeven de statuten op dit punt niet te worden aangepast.
 • Aansprakelijkheid
  Voor sportverenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn kwalificeert de WBTR bepaalde vermoedens bij faillissement als (on)weerlegbaar. Overigens, ook bij niet commerciële verenigingen kunnen bestuurders bij faillissement aansprakelijk worden gesteld, alleen ligt dan de bewijslast bij de curator. Dit gold ook al voor intrede van de WBTR.

In het volgende mini-webinar wordt kort uitgelicht wat er gaat veranderen: Mini webinar WBTR in sneltreinvaart – YouTube

Kijk op wbtr.nl voor meer informatie.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten