Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Zaanse Zomer Experience

Financiele informatie voor verenigingen

31-03-2020

Financiën-Huur-Sluiting

Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden voor de komende tijd:

  • Hoe zit het met huurbetalingen aan de gemeente en het sportbedrijf?

A:  Uitstel van huurbetaling
In de video van Gerard Slegers en in het krantenartikel van zaterdag (28 maart) in het Noord Hollands Dagblad komt naar voren dat de gemeente Zaanstad bereid is om uitstel te geven van betaling van ‘huur’ voor sportverenigingen en/of sportpark-beheerstichtingen. Sportbedrijf Zaanstad volgt deze lijn.

B: Vragenlijst

Met de vragenlijst wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronamaatregelen voor de binnen- en buitensportverenigingen en sportparkbeheerstichtingen. Indien er ergens acute (financiële) nood is of op korte termijn kan ontstaan gaan Sportbedrijf en gemeente samen met deze verenigingen in gesprek om te analyseren wat er speelt en wat zij kunnen doen. Het kan dus zijn dat er voor een individuele vereniging een lokale noodmaatregel getroffen moet worden.

  • Moet de vrijwilligersvergoeding worden doorbetaald?

De vrijwilligersvergoeding hoeft niet worden doorbetaald. Alleen als er werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht, dan kan de vergoeding worden toegekend. Ga in overleg met de vrijwilliger en leg de situatie uit.

  • Kunnen leden hun lidmaatschap opzeggen?

De momenten waarop leden een lidmaatschap kunnen opzeggen staan in de statuten en het huishoudelijk reglement van uw club. Meestal is dit moment aan het einde van het sportseizoen. Een lid kan wel eerder opzeggen, maar blijft dan tot het einde van het boekjaar contributie doorbetalen.

Zoals eerder aangegeven blijft het van cruciaal belang om in contact te blijven met uw leden. Vraag leden die in financiële problemen komen dit aan te geven bij de club. Samen kunnen jullie dan kijken naar een oplossing.

  • Waar moet ik aan denken bij het sluiten van de vereniging?

Evenementen die vergunningsplichtig zijn, zijn tot 1 juni verboden. Sportclubs, scholen, horeca etc. zijn tot en met 28 april gesloten. Uw mag geen activiteiten organiseren op uw accommodatie. Het is belangrijk om uw club op een goede manier achter te laten, dit scheelt kosten en ander leed. Sluit de hekken en leg losstaande objecten uit het zicht of aan een ketting. Zet de verwarming lager en doe de verlichting uit.

Voor de hygiëne is het belangrijk om een aantal maatregelen te nemen. Prullenbakken en de koelkast moeten geleegd en schoongemaakt worden. De bar moet schoongemaakt worden en zorg dat alle etensresten uit de kantine weg zijn. Hiernaast is het belangrijk om af en toe langs te gaan bij de club en te kijken of extra onderhoud nodig is. Let er wel op om tijdens de aanwezigheid van vrijwilligers te allen tijde het hek van de accommodatie gesloten te houden en de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Overige informatie
Het RIVM en het NOC*NSF hebben op hun website ook antwoorden op veel gestelde vragen. Klik hier voor de vragen & antwoorden van het RIVM. Klik hier voor vragen en antwoorden van het NOC*NSF.
Neem voor sportspecifieke vragen contact op met uw bond.

Voor vragen over de gezondheid  kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of GGD Zaanstreek-Waterland op 0900–254 54 54.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten