Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Een veilig Zaans sportklimaat

11-01-2018

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het ook in de sport weleens fout. Bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude. Sportbedrijf Zaanstad wil met deze onderwerpen aankomend jaar in samenwerking met de gemeente en de GGD Zaanstreek-Waterland graag hard aan de slag gaan.

Een van de pijlers in het veilig sportklimaat is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op dit moment is daar landelijk veel aandacht voor. Maar wat doen we met deze problematiek, hoe gaan we aan de slag en wat pakken we aan?

12 procent van de sporters, en hoeveel anderen?

De Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport, ook de Commissie De Vries genoemd, heeft onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onlangs hebben zij hun conclusies gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst twaalf procent van de sporters als kind op z’n minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gehad. In vier procent van de gevallen gaat het om ernstige vormen van seksueel misbruik zoals aanranding en verkrachting. Bij driekwart van de getroffen sporters zijn de eerste ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik voor hun zestiende jaar. Dit zijn cijfers die er niet om liegen.

Meldingsplicht

Toch leiden meldingen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik zelden tot vervolgstappen. De Commissie De Vries doet daarom een aantal aanbevelingen. Een daarvan is de meldingsplicht. Alle sporters die weet hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, moeten dit melden bij het bestuur van de vereniging. Ook wil de commissie dat drempels voor het tuchtrecht worden weggenomen.

Preventie

Tot slot wijst de Commissie De Vries op de preventieve maatregelen die verenigingen kunnen nemen. Informatie en contactgegevens over de vertrouwenscontactpersoon moeten standaard worden opgehangen op een centrale plaats. Ook moet het aantal vertrouwenscontactenpersonen bij organisaties worden uitgebreid en hun opleiding worden geïntensiveerd. En ten slotte moet standaard aan vrijwilligers en betaalde krachten een VOG worden gevraagd.

Ondersteuning

Gemeente Zaanstad met het Sportbedrijf als uitvoerder wil de sportverenigingen graag ondersteunen zodat zij zich kunnen bezighouden met hun kerntaak Sport. De uitvoering hiervan ligt bij Sportbedrijf Zaanstad. Sportverenigingen kunnen voor ondersteuning rondom allerlei thema’s terecht bij Sportbedrijf Zaanstad.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ad Breedijk, verenigingsondersteuner Sportbedrijf Zaanstad, via a.breedijk@sportbedrijfzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten