Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Veilig Sportklimaat: de Evaluatiefase

06-02-2020

ZET DE LAATSTE STAP

Voor verenigingen die een veilig sportklimaat beleid willen opstellen is een stappenplan opgesteld. In eerdere nieuwsbrieven zijn de eerste 2 fases van dit plan toegelicht, verenigingen die deze fases hebben afgerond zijn nu toe aan de evaluatiefase.

Binnen de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad werken gemeente Zaanstad, de GGD en het sportbedrijf samen om sporters, toeschouwers en verenigingen bewust te maken van sportief, positief en respectvol gedrag.

De derde fase van het veilig sportklimaat beleid is de evaluatiefase:
Evalueer, na een duidelijk afgesproken periode, de punten uit de voorbereidingsfase. Zijn deze punten in de implementatiefase naar wens ingevoerd of is bijschaving of aanscherping noodzakelijk? Zijn alle relevante contactpersonen binnen de vereniging goed geïnformeerd en is documentatie goed beschikbaar? Weten (nieuwe)leden de vertrouwenscontactpersoon, de gedragscode en reglementen te vinden en worden de reglementen ook naar wens nageleefd? Hebben er incidenten plaatsgevonden die effect hebben op het beleid? Voldoet het beleid aan de huidige wetgeving? Zorg er te allen tijde voor dat uw vereniging een duidelijk beleid heeft en dit uitvoert. Blijf dit onderwerp agenderen!

ZO ZORGT U MET DE LEDEN VOOR EEN VEILIG SPORTKLIMAAT!

Sportbedrijf Zaanstad biedt maatwerkondersteuning door het aanbieden van campagnemateriaal en het terzijde staan van verenigingen om sport in een veilig omgeving te laten plaats vinden. Neem contact op met de verenigingsondersteuners voor een advies gesprek. verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten