Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Subsidieregeling “stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties”

08-11-2018

Vanaf januari 2019 gaat een nieuwe subsidieregeling voor amateursportverenigingen van start. Sportverenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en -materialen.

Deze subsidieregeling is tot stand gekomen doordat de btw-vrijstelling voor sport gewijzigd is.

Wijziging btw-sportvrijstelling

De EU heeft een uitspraak gedaan waardoor de btw-vrijstelling voor sport wijzigt. Dit betekent dat de btw die in rekening wordt gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie per januari 2019 niet meer aftrekbaar is. Voor sportverenigingen die recht hadden op vooraftrek is de subsidieregeling een mogelijkheid om dit te compenseren.

Subsidie en subsidieplafond

De algemene subsidie bedraagt 20% van de totale kosten. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 per kalenderjaar. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er ook een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid. Voor de verstrekking van subsidies wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Het subsidieplafond voor het jaar 2019 is € 87.000.000. Als verdeelregel is gekozen voor het systeem van “wie het eerst komt, het eerst maalt”, een verdeling op volgorde van binnenkomst van (complete) aanvragen.

Aanvraagproces

Vanaf 2 januari 2019 kan de subsidie online worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) via www.dus-i.nl

Het is van belang dat sportverenigingen uitzoeken of zij een aanvraag kunnen doen, en zo ja, voor welk bedrag. Benodigde informatie: www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommdaties

Netwerkbijeenkomst 21 november

Tijdens de Netwerkbijeenkomst op 21 november bespreekt Gerard Slegers, (wethouder Sport), de plannen van het nieuwe college én worden de sportverenigingen bijgepraat, over de wijziging van de btw-vrijstelling voor sport en de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling door een specialist van Caraad Belastingadviseurs.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten