Informatie met betrekking tot het corona-virus:
Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets Sportbuurtwerk

Openstelling Open House overeenkomst activiteiten Impuls 2021

21-12-2020

Open House overeenkomst activiteiten in het kader van de regeling Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur 2021

In gemeente Zaanstad werken de scholen samen in een lokaal netwerk: een school voor primair onderwijs, een kinderopvangorganisatie/peuterspeelzaal en bijvoorbeeld een sportvereniging, zorg- en welzijnsinstelling, een (lokale) cultuur instelling of een vrijwilligersorganisatie.

Scholen dienen jaarlijks de schoolplannen in, met sport-, welzijns- en cultuuractiviteiten. Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelstelling om voor alle kinderen in Zaanstad maximale ontwikkelkansen te bieden. Elke school, die deelneemt aan de regeling Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur kan per schooljaar zelfstandig, binnen de kaders, bepalen welke van de gecontracteerde opdrachtnemers de activiteiten mogen uitvoeren.

Vanuit de Rijksoverheid en de gemeente Zaanstad is geld beschikbaar om activiteiten op de school te realiseren, zoals extra sportaanbod, cultuuractiviteiten en overige activiteiten ter versterking van de school. Dit volgt vanuit de regeling combinatiefunctionarissen. Meer informatie hierover vindt u op https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/combinatiefuncties

De huidige overeenkomsten lopen af per 14 augustus 2021. Om de activiteiten ook in het schooljaar 2021/2022 aan te kunnen blijven bieden, worden nieuwe overeenkomsten gesloten. De gemeente doet dit volgens een inkooptraject Open House.

Procedure van aanmelding  Open House
Bij Open House geeft de opdrachtgever (gemeente Zaanstad) een duidelijke specificatie van de  eisen waaraan de aanbieder moet voldoen. Voldoet de aanbieder hieraan en kan deze de diensten binnen de gestelde tarieven aanbieden, dan wordt er een overeenkomst gesloten. Om de administratieve lasten voor aanbieders zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente  gekozen voor een eenvoudige wijze van aanmelden.

Heeft u interesse?
U vindt het aanmeldingsdocument met bijlagen op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216038

Ik voldoe aan het gevraagde. Hoe en voor wanneer kan ik me inschrijven?
Voldoet u aan de eisen en tarieven, dan kunt u zich inschrijven door de, eigen verklaring volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar inkoop.contracten@zaanstad.nl.

De uiterste inschrijfdatum is maandag 25 januari 2021 om 12:00 uur. De ontvangen inschrijvingen worden gecontroleerd en indien juist vervolgens omgezet in een overeenkomst. Deze wordt u dan zo spoedig mogelijk ter ondertekening aangeboden.

Ongeldige inschrijving
Inschrijvingen die worden ontvangen na 25 januari 2021 12:00 uur, onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende eigen verklaring,  worden niet meegenomen en zijn ongeldig.

Waar kan ik terecht met vragen?
Coördinatie van de activiteiten rondom de Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur ligt bij het Sportbedrijf Zaanstad, in opdracht van de gemeente.  Zij hebben contact met de school en bewaken de uitvoering van de schoolplannen. Met vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van de Impuls Onderwijs Sport en Cultuur, Rita ten Brummelhuis via telefoonnummer 075-653 99 74 of via email: impulsosc@sportbedrijfzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten