Impuls

OVER IMPULS ONDERWIJS SPORT CULTUUR

Activiteiten voor basisschool leerlingen:
In het kader van de regeling Impuls Onderwijs Sport en Cultuur bieden basisscholen gevarieerde activiteiten aan, waarbij kinderen talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze activiteiten worden tijdens en na schooltijd en gedurende schoolvakanties gegeven op of nabij de basisschool.

Voor basisschool leerlingen en ouders:
Bijna alle Zaanse basisscholen hebben een activiteitenplan. De activiteiten worden gegeven door docenten met een specialisme op het gebied van sport, cultuur of ontwikkelingsgerichte activiteiten. Heeft u vragen over het activiteitenplan van de basisschool van uw kind? Neem dan contact op met de school.

Indienen activiteitenplan door basisscholen
De algehele coördinatie van de regeling ‘Impuls Onderwijs Sport en Cultuur’ is door de Gemeente Zaanstad uitbesteed aan Sportbedrijf Zaanstad. Ieder voorjaar kunnen basisscholen bij het Sportbedrijf een activiteitenplan indienen.

Deze aanvraag omvat activiteiten op het gebied van:

  • Sport (bijv. free running, yoga, dansen)
  • Cultuur (bijv. muziek, creativiteit, theater)
  • Ontwikkeling (bijv. huiswerkbegeleiding, sociale weerbaarheid, kook of technieklessen)

Inkoopprocedure
Activiteiten aanbieders kunnen vanaf 1 februari via een Open House constructie een offerte indienen bij gemeente Zaanstad. Meer informatie, over deze procedure en over het indienen van offerte, vindt u op de website van de Gemeente Zaanstad en op  Tenderned. 

Verloop aanmelding Open House procedure
Bij Open House geeft de opdrachtgever (gemeente Zaanstad) een duidelijke specificatie van de eisen waaraan de aanbieder moet voldoen. Voldoet de aanbieder hieraan en kan deze de diensten binnen de gestelde tarieven aanbieden, dan wordt er een overeenkomst gesloten. Om de administratieve lasten voor aanbieders zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente gekozen voor een eenvoudige wijze van aanmelden.

Inschrijven door aanbieders
Voldoet u aan de eisen en tarieven, dan kunt u zich inschrijven door de eigen verklaring volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar inkoop.contracten@zaanstad.nl.

De uiterste inschrijfdatum is donderdag 28 februari 2019 om 17.00 uur. De ontvangen inschrijvingen worden gecontroleerd en indien juist vervolgens omgezet in een overeenkomst. Deze wordt u dan zo spoedig mogelijk ter ondertekening aangeboden.

Ongeldige inschrijving
Inschrijvingen die worden ontvangen na 28 februari 2019 17.00 uur, onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende eigen verklaring, worden niet meegenomen en zijn ongeldig.

Vragen
Vragen over de inkoopdocumenten die uiterlijk op 12 februari  2019 15:00 uur ingediend worden via het Sportbedrijf Zaanstad worden op 15 februari 2019 beantwoord. De vragen en de antwoorden staan gepubliceerd op de website van zowel het Sportbedrijf Zaanstad als van de gemeente Zaanstad.

Heeft u vragen over de inkoopprocedure, neemt u dan contact op met de coördinator Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur: Esther Yska van de Graaf, bereikbaar via impulsosc@sportbedrijfzaanstad.nl.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten