Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Financiële regelingen voor sportaanbieders

10-09-2020

Geef verenigingsgegevens door voor mogelijke huurkwijtschelding

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken hebben ook op sportaanbieders een financiële impact. De sportsector kan gebruik maken van verschillende financiële regelingen ter tegemoetkoming. Eén van deze regelingen is de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS).

De TVS is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Gemeente Zaanstad en Sportbedrijf Zaanstad hebben verenigingen geïnformeerd over deze TVS regeling en verzocht om de benodigde gegevens (SBI code) aan te leveren. Aan de hand daarvan wordt bepaald of u in aanmerking komt.

Echter willen wij u er wel op wijzen dat als het door de overheid beschikbaar gestelde budget niet toereikend is en deze door alle ingediende aanvragen wordt overschreden, er naar rato zal worden uitgekeerd. Dit houdt in dat uw huurbedrag dan niet voor de volle 100% aan ons wordt uitgekeerd. In dit geval behoudt Gemeente Zaanstad en het Sportbedrijf zich het recht voor om eventueel het resterende percentage alsnog bij u in rekening te brengen.

Geef uw gegevens vóór 14 september door, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Heeft u geen bericht ontvangen en denkt u wel recht te hebben op mogelijke huurkwijtschelding, neem dan contact op met het sportloket.

Kijk daarnaast naar welke regelingen nog van toepassing zijn voor uw vereniging:

*Datum is onder voorbehoud

Contactgegevens sportloket:

VOOR BUITENSPORTACCOMMODATIES:
Dhr. Van den Eijkhof op telefoonnummer 06-46 27 59 42, bereikbaar op maandag en woensdag.
Dhr. Vlis op telefoonnummer 06-46 38 53 41, bereikbaar op dinsdag en donderdag.
Dhr. Schuurman op telefoonnummer 06-52 64 70 06, op vrijdag.
VOOR BEHEERSTICHTINGEN:
Dhr. Schuurman op telefoonnummer 06-52 64 70 06, op maandag t/m vrijdag.
Bij afwezigheid dhr. Van den Eijkhof op telefoonnummer 06-46 27 59 42, bereikbaar op maandag t/m donderdag.
VOOR BINNENSPORTACCOMMODATIES:
Dhr. Naus en dhr. den Heeten de verenigingsondersteuners zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar via verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl of 075-654 99 70.

 

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten