Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Extra coronageld voor initiatieven Zaanse verenigingen

22-10-2021

Subsidie Reuring tot en met 1 december aan te vragen

De subsidieregeling Reuring in Zaanstad is bedoeld voor initiatieven die helpen om de levendigheid in de stad te herstellen. Om activiteiten te ondersteunen die weer ‘reuring’ creëren. Zodat er weer wat leuks te beleven valt in onze winkelgebieden en dorpskernen waarmee we, Zaankanters en binnen- en buitenlandse toeristen weer op de been brengen naar onze mooie gemeente. Denk hierbij niet alleen aan activiteiten op de korte termijn, maar ook aan het najaar 2021, de decembermaanden of zelfs voorjaar 2022.

Een mooi voorbeeld van een initiatief dat is uitgerold met steun vanuit deze subsidieregeling is het Zaans KET, een initiatief van een aantal bekende horecaondernemers waarbij er een uitgebreide kalender van uiteenlopende culturele, creatieve en horecagerichte activiteiten rondom een aantal thema’s worden georganiseerd, met als doel om veel Zaankanters in beweging te krijgen en betrokkenheid te creëren. Zo worden er kleinschalige muzikale activiteiten op verschillende locaties georganiseerd en zijn er op andere dagen activiteiten rondom bijvoorbeeld food en film.

De pandemie heeft een forse impact op de lokale detailhandel, horeca, toerisme, evenementen- en vrijetijdsbranche. Veel van hen kunnen dankzij de ondersteuningsmaatregelen het hoofd net boven water houden. Maar het spek op de botten is weg en geld om extra activiteiten te organiseren is er niet. Daarom heeft Zaanstad, in aanvulling op de gemeentelijke subsidies voor cultuur en wijkinitiatieven, extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven uit deze sectoren.

In totaal is er voor 2021 een bedrag van € 250.000 beschikbaar, met een maximum van € 25.000 per aanvraag, waarbij ten minste 50% van de totale begroting door de aanvrager zelf moet worden ingebracht of uit andere bronnen gefinancierd. De regeling staat open van tot en met 1 december 2021. De activiteiten dienen plaats te vinden voor 1 juni 2022.

Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvragen lopen via het subsidiebureau van de gemeente. Daar vindt u ook de belangrijkste voorwaarden en criteria. Misschien twijfelt u of uw initiatief in aanmerking komt voor een aanvraag. Of is het u niet duidelijk binnen welke (corona-)subsidieregeling uw idee het beste past. Neem dan contact op met reuring@zaanstad.nl

Projectplan
Onderdeel van de aanvraag is een projectplan, waarin de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is de aanleiding van het plan?
  • Welke partijen/branches/gebieden worden betrokken bij het plan?
  • Wat is het bereik? Welke doelgroepen en hoeveel mensen bereiken we hiermee?
  • Hoe ziet de kalender van het plan er uit?
  • Wat is het totale financiële plaatje? Welke bijdrage van de gemeente is nodig?
  • Wat is het gewenste resultaat?
  • Hoe zorgt dit plan voor het gewenste sneeuwbaleffect in winkelgebieden en dorpskernen na corona? Is dit plan uit te voeren binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen of hier op aan te passen?

Criteria en voorwaarden
Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken naar het belang voor het (herstel) van desbetreffende gebied en het bereik en de impact op de inwoners van Zaanstad. Andere factoren die meewegen zijn samenwerking (crossovers) met andere branches/sectoren en spreiding over de stad en over de tijd. Ontvangt u voor dit initiatief al een andere subsidieregeling via de gemeente Zaanstad? Dan komt u niet in aanmerking voor een aanvraag vanuit Reuring in Zaanstad.

Mochten er vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met het sportloket via verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten