Huren Melden Leerlingvolgsysteem Tickets / Inschrijven Sportstimulering

Energieproblematiek en subsidies voor sportaanbieders

01-12-2022

De energieproblematiek treft de sportsector enorm. Vanuit de overheid is hier aandacht voor in de vorm van subsidie regelingen en tegemoetkomingen. VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) is in gesprek met gemeenten en VWS directie Sport en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).
Het sportloket heeft een aantal belangrijke zaken voor de Zaanse sportverenigingen op een rij gezet:

  •  Provincie Noord-Holland stelt € 2 miljoen beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. De regeling werd eerder al opengesteld en bleek een groot succes. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 9 januari 2023 worden ingediend. LEES HIER ALLES OVER DEZE REGELING maak deze maand een plan en vraag snel de subsidie aan.
  • Op het gebied van energiecompensatie zijn de plannen hoopgevend maar nog lang niet voldoende. Onder andere NOC*NSF is en blijft namens de sportsector met de Tweede Kamer in gesprek over de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).
  • VSG heeft in een brief naar alle gemeenten en op de website een update gegeven van de gesprekken die zijn gevoerd over de energieproblematiek. LEES HIER DEZE VOLLEDIGE UP-DATE
  • De hoge inflatie en stijgende energieprijzen hebben een forse impact op onze stad. Het aantal huishoudens in financiële problemen groeit en cruciale basisvoorzieningen, zoals buurthuizen, sportverenigingen met een eigen energiecontract, cultuurinstellingen, winkeliers en horeca staan, zo kort na de coronacrisis, opnieuw onder druk. Het college van B&W heeft oog voor de zorgen waar de Zaanse samenleving mee wordt geconfronteerd. Daarom is in de begroting voor 2022 en 2023 in totaal € 2 miljoen gereserveerd om – in aanvulling op maatregelen vanuit het rijk – de gevolgen van de prijsstijgingen te verzachten. Voor maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, sportverenigingen, cultuurinstellingen en -verenigingen is in totaal een bedrag van € 800.000 gereserveerd. Het college en de Raad beraden zich in december en januari over de wijze waarop dit budget wordt ingezet. Zodra hier meer over bekend is hoort u dit uiteraard van ons. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Misja Pool of verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl

of lees het artikel van NOC-NSF: Vijf steunmaatregelen voor sportclubs bij (te) hoge energielasten

Tip vanuit het sportloket: Het BNNVARA tv-programma “Even tot hier“ heeft zaterdag opgeroepen tot het volgende: Consumenten die de 190,- euro energiecompenstatie niet nodig hebben, kunnen deze doneren aan de sportvereniging. De vereniging kan dit gebruiken als steun voor leden die de contributie door de inflatie, en dergelijke, niet langer kunnen opbrengen. Roep leden van Zaanse sportverenigingen op dit ook te doen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven sporten.

Zijn er naar aanleiding van dit bericht vragen en/of onduidelijkheden, geef dit dan bij ons aan, wij adviseren/helpen graag verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl.

Deel dit bericht:

Openingstijden receptie


De openingstijden voor het vrijzwemmen en andere activiteiten vindt u via de activiteitenoverzichten van de zwembaden.

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE

zwembad De Slag

Maandag 9.00 - 20.30 uur
Dinsdag 9.00 - 20.30 uur
Woensdag 9.00 - 20.30 uur
Donderdag 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.30 uur
Zondag 10.15 - 12.00 uur

zwembad Zaangolf

Maandag 7.00 - 21.30 uur
Dinsdag 7.00 - 21.30 uur
Woensdag 7.00 - 21.30 uur
Donderdag 9.00 - 21.30 uur
Vrijdag 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 - 16.30 uur
Zondag 10.00 - 16.30 uur

zwembad De Crommenije

Maandag Opening 2017
Dinsdag "
Woensdag "
Donderdag "
Vrijdag "
Zaterdag "
Zondag "
venster sluiten